Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 25)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558

วันที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี ...

Read More »
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี   ...

Read More »
สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีงบประมาณ 2557

วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙ ๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต ...

Read More »
มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มุทาติคาราวะ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  สมาคมครูอำเภอบ้านผือ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...

Read More »