Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 22)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัม ...

Read More »

สพป.อด 4 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา

สพป.อด 4 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิด โครงการเส ...

Read More »

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

สพป.อุดรธานี เขต 4 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดโครงก ...

Read More »