Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 21)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2558

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2558

Read More »
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2558

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2558

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนว ...

Read More »
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือ ...

Read More »
นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

   

Read More »
สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็ ...

Read More »