Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ไทพวน ชวนเที่ยวภูพระบาทบัวบกบ้านผือ
ไทพวน ชวนเที่ยวภูพระบาทบัวบกบ้านผือ

ไทพวน ชวนเที่ยวภูพระบาทบัวบกบ้านผือ

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสำราญ อินทะนาม รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมทำบุญตักบาตร แดพระภิกษุสามเณร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี เนื่องในงานไทพวน ชวนเที่ยวภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ระหว่าง วันที่ 25-26 มกราคม 2559

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*