Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63
สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการรับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซีซีเอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในปีงบประมาณ 2562/63(1 ก.ค.2562 – 30 มิ.ย.63) มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ จำนวน 2,214 คน งบประมาณ 6,454,400 บาท โดยร่วมกับโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุดรธานี และโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ ห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับทุนการศึกษา จากโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 43 โรงเรียน พร้อมกันนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุน เข้ารับทุนการศึกษา
พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการและข้อคิดสำหรับเด็กและเยาวชน การแนะนำโครงการในปีงบประมาณ 2563/64 โดย นางสาวกาญจนา บุญรักษา ผู้ประสานงานภาคกลุ่มจังหวัดที่ 3 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*