Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2563
สพป.อุดรธานี เขต 4  รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2563

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 30/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียนในช่วงสถาานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.อุดรธานี เขต 4

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*