Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายเกิดมี  สอนเมือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*