Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / พี่น้องชาว สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มาเยี่ยมศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
พี่น้องชาว สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มาเยี่ยมศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

พี่น้องชาว สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มาเยี่ยมศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ให้การต้อนรับ พี่น้องชาว สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำทีมโดย นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มาเยี่มศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*