Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ที่ โดยมี นายสำเภา  ศรีสมศักดิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*