Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

นที่ 8 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอบ้านผือ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
ได้ทำพิธีปรานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และนำคณะผู้กำกับลูกเสือ วิทยากร ลูกเสือ-เนตรนารี ทำพิธีภวายราชสดุดี
พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทในการเสริมสร้างศักยภาพครูนักเรียนแกนนำ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นแกนนำ
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*