Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ประชุ่มเพื่อหาทางช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
ประชุ่มเพื่อหาทางช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

ประชุ่มเพื่อหาทางช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มต่าง ผอ.โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง ร่วมประชุ่มเพื่อหาทางช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียนและครู ที่ได้รับผลกรทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*