Home / Breaking News / ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2558
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2558

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2558

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ หอประชุมเมตตาธรรม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*