Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมเมตตาธรรม พร้อมทั้ง มอบใบประกาศแก่ -กรรมการเขตพื้นที่ -อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ -ตลาดนัดวิชาการ

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*