Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ประชุมนายกสมาคมครูอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยโรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดน
ประชุมนายกสมาคมครูอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยโรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดน

ประชุมนายกสมาคมครูอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยโรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดน

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 ณ. นายเกิดมีสอนเมือง ได้เป็นประธานในการประชุมนายกสมาคมครูอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และอำเภอกุดจับ พร้อมด้วยโรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดนบ้านนาเมือทอง บ้านนาชมพู บ้านเทพภูเงิน บ้านห้วยเวียงงาม ที่ห้องประชุมมเตตาธรรม

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*