Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) จัดกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ สร้างการศึกษา มุฑิตาบูรพาจารย์ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

>>>>Download รูปกิจกรรมทั้งหมด คลิก<<<<<<

About มนตรี จันทะพงษ์

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ จัดโดย สพฐ. สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) จัดกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ สร้างการศึกษา มุฑิตาบูรพาจารย์ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สนามแดนคูณกอล์ฟคลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Download รูปกิจกรรมทั้งหมด

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.