Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

นายสำราญ อินทนาม และ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันรับฟังนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรี
ในงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมเมตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*