Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4  ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 7.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ นางสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ครั้งที่ 14/2563 พร้อมนี้ ในเวลา 9.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อำนาจ วิชยานุวัฒน์) ผู้รับข้อตกลง กับ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ และนามสนม เสริฐผล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 (ผู้ให้ข้อตกลง ) ผ่านระบบทางไกล VDO Conference พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง สพท. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ในการนี้ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching) และการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*