Home / ภารกิจผู้อำนวยการ / การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมถิรธัมโม 

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*