Home / Breaking News / การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำครูอุดรธานี ครั้งที่ 8 “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน”  จัดโดยสมาคมสมาพันธ์ครูอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ในระหว่าง วันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*