Home / Breaking News (page 5)

Category Archives: Breaking News

Feed Subscription

อบรม DLIT รุ่นที่ ๑

อบรม DLIT รุ่นที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเท ...

Read More »

งานมหกรรมคืนความสุข เชิดชูคนดี คนเก่ง

งานมหกรรมคืนความสุข เชิดชูคนดี คนเก่ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.อุดรธานี เขต 4 มีการจัดกิจกรรม “งานมหกรรมคืนความสุข เชิด ...

Read More »

อบรมปฏิบัติการ การทำคู่มือ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับโรงเรียน

อบรมปฏิบัติการ การทำคู่มือ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTec) ซึ่งม ...

Read More »

ผ้าป่าสามัคคี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้องค์กร

ผ้าป่าสามัคคี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้องค์กร

ทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหาทุนสมทบสร้างศาลาโดมเอนกประสงค์ ใน สพป.อุดรธานี เขต4 วันที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บ ...

Read More »

ต้อนรับท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.

ต้อนรับท่านอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »