Home / Breaking News (page 3)

Category Archives: Breaking News

Feed Subscription

เยี่ยมและให้กำลังใจบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้

เยี่ยมและให้กำลังใจบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ...

Read More »

การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำครูอุดรธานี ครั้งที่ 8 “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม ...

Read More »

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 เวลา 11.00 น. นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็ ...

Read More »

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2557

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ ...

Read More »

พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายสำราญ  อินทะนาม นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ และนา ...

Read More »