Home / Breaking News / รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ กลยุทธ์จุดเน้น สพฐ. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*