Home / Breaking News / พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

พิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายสำราญ  อินทะนาม นายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ และนายปัญจพล  แสงคำไพ รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4  เจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีนายวิเชียร  ขาวขำ และนางเฑียบจุฑา  ขาวขำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้  และนอกจากนี้ นายวิเชียร  ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้มอบเงินอุดหนุนสำหรับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ เป็นจำนวน 1,000,000 บาท

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*