Home / Breaking News / ตลาดนัดโรงเรียน ปี 2559
ตลาดนัดโรงเรียน ปี 2559

ตลาดนัดโรงเรียน ปี 2559

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสำราญ  อินทนาม รอง สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ตลาดนัดโรงเรียน 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 อาชีพ 1 นวัตกรรม ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  –> ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขอของคุณภาพ : ศน.บุญโรม ปัญญากุล

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*