Home / Author Archives: ธนวัฒน์

Author Archives: ธนวัฒน์

Feed Subscription

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

Read More »

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 รอบ ที่ 1

Read More »

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

Read More »

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read More »