Home / Author Archives: ธนาดุล ภูขำ (page 5)

Author Archives: ธนาดุล ภูขำ

Feed Subscription

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเ ...

Read More »

การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพป.อุดรธานี เขต 4 ปี 2556

แนบท้ายประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ...

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ...

Read More »

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ...

Read More »

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2556

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2556

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาโดยประมาณ 07.30 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โดยมีคณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ในเ ...

Read More »