Home / Author Archives: ธนาดุล ภูขำ (page 3)

Author Archives: ธนาดุล ภูขำ

Feed Subscription

ประชุมชี้แจงแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชุมชี้แจงแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายชัยยุทธ เขมมะสัจจกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแล รับผิดชอบกลุ่ ...

Read More »

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2556 ณ ร.ร.บ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) “โปงฮี้นเกมส์”

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2556 ณ ร.ร.บ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) “โปงฮี้นเกมส์”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อด.4 เป็นประธานพีเปิด “โปงฮี้นเกมส์” การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการ ...

Read More »

ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที

ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยนายสมภพ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ ...

Read More »

จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555

จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2555

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบาย One Tablet Per Child : OTPC โดยจัด ...

Read More »

รวมภาพงานกฐินสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 4 (วันที่สาม..วันทอดกฐิน)

รวมภาพงานกฐินสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 4 (วันที่สาม..วันทอดกฐิน)

Read More »