Home / Author Archives: พิทักษ์พร พานศรี (page 5)

Author Archives: พิทักษ์พร พานศรี

Feed Subscription
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอ RT ของผู้เรียน ชั้นป. 1 ปีการศึกษา 2562

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอ RT ของผู้เรียน ชั้นป. 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ นายป ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ   “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 20/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ นางส ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 19/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ นายป ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4  นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 18/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 18/2563

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

Read More »