Home / Author Archives: พิทักษ์พร พานศรี (page 2)

Author Archives: พิทักษ์พร พานศรี

Feed Subscription
สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2563

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางสนม เสริฐผล นายประสิทธิ์ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการรับมอบทุนการศึกษาเด็กและ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงา ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ TSI ...

Read More »