Home / Author Archives: พิทักษ์พร พานศรี (page 19)

Author Archives: พิทักษ์พร พานศรี

Feed Subscription
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ   “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 15/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 15/2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีระ ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4  ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 7.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎร์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิท ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 12/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 12/2563

🏫 วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้ว ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19

สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19

🏫 สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง 📍🚫 จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับบุคลา ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Conference

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Conference

🏫 วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้ ...

Read More »