Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์ (page 5)

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

1.หนังสือส่ง 2.บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูฯ 1 กันยายน 2562 3.เอกสารหมายเลข 2 4.ปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่ง รร 5.การแบ่งระดับ ...

Read More »

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562)

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562)

1. หนังสือสั่งการ  2. บัญชีหมายเลข 1-4

Read More »

ประชุมผู้บริหารวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมผู้บริหารวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมผู้บริหารวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Read More »

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ตามโครงการพัฒนาครูภาษาอั ...

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข”

วันที่ ๘ มีนาคม ๖๒ เวลา ๒๐.๐๐น. กิจกรรม ศาสน์แห่งการแบ่งปัน ,เทศนากัณฑ์สุดท้าย(มรณานุสสติ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ ...

Read More »