Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์ (page 4)

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26

ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26

ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...

Read More »

แจ้งดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

1.หนังสือนำส่ง 2. ข้อสอบ

Read More »

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563

Read More »

การสอบอัฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์นักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

การสอบอัฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์นักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

หนังสือนำส่ง ใบลงลายมือชื่อวิทย์-ห้อง-1 ใบลงลายมือชื่อวิทย์-ห้อง-2 บัญชีรายชื่อคณิตฯ-ห้อง-1 บัญชีรายชื่อคณิตฯ-ห้อง-2

Read More »

การดำเนินงานฐานข้อมูลกลาง (Big data )ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

การดำเนินงานฐานข้อมูลกลาง (Big data )ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

หนังสือนำส่ง คำสั่ง-big-data คู่มือการใช้งานผู้อำนวยการโรงเรียน คู่มือครู ตารางการกรอกข้อมูล แนวทางการจัดเก็บข้อมูลครูแล ...

Read More »