Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์ (page 3)

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read More »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

Read More »

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More »

ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือนำส่ง แบบ สรจ.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จฯ คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

Read More »

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว

 1. เอกสารประกวดราคา  2. เอกสารประกาศเชิญชวน  3. ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร ...

Read More »