Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์ (page 18)

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2558

Read More »

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วั ...

Read More »

นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

   

Read More »

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

   

Read More »

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 วันที่ 22 – 2 ...

Read More »