Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2566

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2566

Read More »

ขอเขิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ขอเขิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

Read More »

สอบครูผู้ช่วย สพป.อุดรธานี เขต 4 พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 (เพิ่มเติม)    

Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยอิงการวิจัยเป็นฐาน

หนังสือนำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read More »