Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. รับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

Read More »

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ

Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

Read More »

ผลการพิจารณาการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการริทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

Read More »