Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription

การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน-O-NET

Read More »

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

Read More »

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read More »

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Read More »

(แก้ไข)ปฏิทินและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

Read More »