Home / Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Author Archives: มนตรี จันทะพงษ์

Feed Subscription
ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read More »
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือนำส่ง แบบ สรจ.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จฯ คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

Read More »
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว

 1. เอกสารประกวดราคา  2. เอกสารประกาศเชิญชวน  3. ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร ...

Read More »
ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26

ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26

ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...

Read More »
แจ้งดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

1.หนังสือนำส่ง 2. ข้อสอบ

Read More »