Home / Author Archives: admin (page 9)

Author Archives: admin

Feed Subscription

อบรมปฏิบัติการ การทำคู่มือ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับโรงเรียน

อบรมปฏิบัติการ การทำคู่มือ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTec) ซึ่งม ...

Read More »

สรุปการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558

สรุปการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...

Read More »

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานในพิธีรับมอบสี TOA ...

Read More »

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดการฝึกอบร ...

Read More »

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัม ...

Read More »