Home / Author Archives: admin (page 5)

Author Archives: admin

Feed Subscription
ไทพวน ชวนเที่ยวภูพระบาทบัวบกบ้านผือ

ไทพวน ชวนเที่ยวภูพระบาทบัวบกบ้านผือ

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสำราญ อินทะนาม รอง ...

Read More »
กีฬาเชื่อมความสันพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

กีฬาเชื่อมความสันพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (เวสสุวรรณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อ ...

Read More »
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 21 มกราคม 2559 ชาว สพป.อุดรธานี เขต 4 นำโดยท่านเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกัน ...

Read More »
รายงานตัวครูผู้ช่วย

รายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมถิรธัมโมง สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เปิดรับรายงานตัวผู้เข้ารับการบรรจุ ...

Read More »
ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและ ...

Read More »