Home / Author Archives: admin (page 31)

Author Archives: admin

Feed Subscription
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 9

การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 9

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั ...

Read More »
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕ ...

Read More »
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2556

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2556

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรีย ...

Read More »
ประชุมสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 21 พ.ย. 56 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมถิรธัมโม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยนายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักด ...

Read More »
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชนวันที่สอง

Read More »