Home / Author Archives: admin (page 3)

Author Archives: admin

Feed Subscription

อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสา ...

Read More »

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2559 สพ.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศัก ...

Read More »

ตลาดนัดโรงเรียน ปี 2559

ตลาดนัดโรงเรียน ปี 2559

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสำราญ  อินทนาม รอง สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ตลาดนัดโรงเรียน 1 โรงเรีย ...

Read More »

เยี่ยมและให้กำลังใจบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้

เยี่ยมและให้กำลังใจบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ...

Read More »

การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ เพื่อการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำครูอุดรธานี ครั้งที่ 8 “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม ...

Read More »