Home / Author Archives: admin (page 28)

Author Archives: admin

Feed Subscription

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ๒๕๕๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ  ๒๕๕๗

วันที่  ๒๗  เวลาประมาณ  ๐๙๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔ เป็นประธานในการเปิด การ ...

Read More »

ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)

ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้ออกตรวจเยี่ ...

Read More »

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานในการเปิดงาน โ ...

Read More »

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ / ๒๕๕๗

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๕ / ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานในการเปิด การป ...

Read More »

ต้อนรับท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.

ต้อนรับท่านอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท ...

Read More »