Home / Author Archives: admin (page 21)

Author Archives: admin

Feed Subscription

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบห ...

Read More »

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่  ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เ ...

Read More »

17 มิถุนายน 2557

17 มิถุนายน 2557

วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  เป็นป ...

Read More »

9 มิถุนายน 2557

9 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บ ...

Read More »

พิธีมอบและขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิธีมอบและขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบหมา ...

Read More »