Home / Author Archives: admin (page 19)

Author Archives: admin

Feed Subscription

โครงการ”ชวนน้องท่องพุทธวจน” ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการ”ชวนน้องท่องพุทธวจน” ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นปร ...

Read More »

“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี   เขต  ๔  จัดง ...

Read More »

กำหนดการฌาปนกิจศพ นายนิรัตน์ สมศรีมี

กำหนดการฌาปนกิจศพ นายนิรัตน์  สมศรีมี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 4 ณ เมรุวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข ...

Read More »

“การพัฒนาคลังข้อสอบ” พร้อมโครงการศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

“การพัฒนาคลังข้อสอบ” พร้อมโครงการศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

วันที่  ๒๔  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  นายสมัย  โสมทอง  ผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศก์ศึกษา  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธาน ...

Read More »

การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔

การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต ๔    พร้อมคณะผู้ ...

Read More »