Home / Author Archives: admin (page 18)

Author Archives: admin

Feed Subscription

คณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตดำเนินการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.อุดรธานี เขต ๔

คณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตดำเนินการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.อุดรธานี เขต ๔

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็น ...

Read More »

ประชุมสัญจรผู้บริหาร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ประชุมสัญจรผู้บริหาร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นป ...

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็ ...

Read More »

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557

ในวันที่  ๑๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบ ...

Read More »

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

วันที่  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔   จัดทำป้ายตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...

Read More »