Home / Author Archives: admin (page 11)

Author Archives: admin

Feed Subscription

สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดโครงก ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 สำรวจโรงเรียนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

สพป.อุดรธานี เขต 4 สำรวจโรงเรียนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ออกสำรวจพื้นที่ป ...

Read More »

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

วันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อม คณะรองผู้อำนวยก ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รู ...

Read More »