กลุ่มอำนวยการ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม มอบหมายงานและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมที่จะมีขึ้นในรอบสัปดาห์

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

กลุ่มอำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เตรียมความพร้อมรับการให้คำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more