กลุ่มอำนวยการ PLC ประจำสัปดาห์

วันท่ี่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนำเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในการประชุมครั้งนี้ นางสุพัตตรา วงศ์เพ็ชร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ได้เป็นผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและการขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของบุคลากรในสังกัด โดยมี นางสาววริยา เมืองขวา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เป็นผู้บันทึกการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกลุ่มอำนวยการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *