กลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มอำนวยการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 นางพนาวัลย์ สุทธิโคตรผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประเมิน ITA Online และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากนั้นผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆได้ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนำสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *