สุพัตรา วงศ์เพ็ชร

นางสุพัตรา  วงศ์เพ็ชร 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานหน้าที่ธุรการ 
     

1 งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

        1.1 งานสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.)

         1.2 งานการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

         1.3  งานเลือกตั้งทั่วไปของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

         1.4  งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

        1.5  งานเลือกตั้งกรรมการต่างๆ ของทางราชการ

2  งานประสานงานของหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ./ สพป./ โรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุดรธานี

         2.1  งานกิจกรรมวันสำคัญ  งานประเพณีและงานราชพิธี   

         2.2 งาน จำหน่าย/ขาย/สนับสนุน ขออนุเคราะห์ที่ส่วนราชการภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ./ สพป./ โรงเรียนในสังกัดในจังหวัดขอความร่วมมือ

3  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู       

4  งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         4.1 งานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

         4.2 งานช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         4.3 งานบริการสวัสดิการเงินกู้ของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ

            ✾ สวัสดิการออมสิน,  สวัสดิการประชาชนธนาคารออมสิน

            ✾ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธอส.

           ✾ โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒

           ✾ สวัสดิการธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ

5 งานประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

6 งานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7 งานปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ

8 ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน

9  ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *