สาววริยา เมืองขวา

นางสาววริยา  เมืองขวา 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

1 งานธุรการกลาง  รับ-ส่ง หนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป ทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่นำส่ง และจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง  โดยทะเบียนรับ-ส่งหนังสือและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2  งานรับ – ส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนในสังกัด  โดยรับจากกล่องรับงานและจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  แล้วคัดแยกจัดส่งให้กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง

3  ควบคุมทะเบียนออกเลขรับหนังสือราชการ และเก็บรักษา   ทะเบียนรับหนังสือราชการ

4  งานจัดเก็บสำเนาหนังสือราชการตามระบบงานสารบรรณ

5  งานบริการค้นหาหนังสือตามระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

6  งานการจัดทำหนังสือราชการ

7  งานการยืมหนังสือราชการ

8  งานทำลายหนังสือราชการ

9  จัดตั้งเวรรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารการอยู่เวรรักษาการณ์

10 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพักตร์ศิริ  ศรีละบุตร      กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *