พิสมัย เครือเกาะ

นางสาวพิสมัย  เครือเกาะ  
ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ   

1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   เป็นลำดับที่ 2  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2  ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน และร่วมรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงาน สารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารของสำนักงาน งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งานประสานงาน  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  งานประชาสัมพันธ์  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเสนอแนวทางการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

3 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว  และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

4  งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

5  งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6  งานระบบควบคุมภายใน

7  งานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8  งานประสานงานของหน่วยงานภายใน/ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ./ สพป./ โรงเรียนในสังกัด

         8.1 กฐินพระราชทาน  กฐิน  ผ้าป่า

         8.2 จำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน  ดอกมะลิ  ดอกพุทธรักษา เช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆและอื่นๆ

         8.3 งานสนับสนุนกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ  โบว์ลิ่ง บัตรการกุศล ต่างๆ

         8.4 งานช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9   งานที่ไม่อยู่ในขอบข่ายภารกิจของกลุ่มใด

10  ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน

11 ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *